• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 385/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 385/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 385/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 570/HQQN-GSQL ngày 10/3/2014 của Cục Hải quan Tỉnh Quảng Ninh ngày 10/3/2014 về vướng mắc C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Qua công văn và hồ sơ gửi kèm tại công văn trên cho lô hàng nhập khẩu có C/O mẫu E có số tham chiếu E134540000471030 ngày 25/11/2013 và E134540000471034 ngày 27/11/2013 cho thấy: tên hàng, mã số HS trên C/O phù hợp với tên hang, mã số HS trên tờ khai hải quan và chứng từ đi kèm nhưng không hoàn toàn giống với kết quả phân tích phân loại. Tuy nhiên, sự khác biệt trong trường hợp này không ảnh hưởng đến bản chất hàng hóa (đều là mặt hàng vải may mặc,…) và tiêu chí xác định xuất xứ của hàng hóa (WO). Do vậy, Cơ quan Hải quan có thể xem xét chấp nhận C/O trên, nếu không có nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ của C/O mẫu E. Việc phân loại áp mã và áp thuế suất thực hiện theo quy định hiện hành.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 385/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 03/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 385/GSQL-TH

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225661