• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3859/BTC-TCHQ năm 2015 về tái xuất xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 3859/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3859/BTC-TCHQ
V/v tái xuất xăng dầu

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú.
(Đ/c: Xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận)

Trả lời công văn số 177/CV-DĐHP ngày 09/3/2015 của Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú về việc tái xuất xăng dầu qua cửa khẩu chính Bu Prăng (tỉnh Đắk Nông) cho doanh nghiệp DTC Group, Campuchia theo Hợp đồng tạm nhập tái xuất xăng dầu số 01/ND-TNTX/DDHP ngày 06/2/2015, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về cửa khẩu tạm nhập, tái xuất:

Căn cứ quy định tại khoản 8, Điều 11 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Bộ Tài chính đồng ý với đề xuất của Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú nêu tại công văn số 177/CV-DĐHP dẫn trên; theo đó Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú được phép xuất khẩu (tái xuất) xăng dầu qua cửa khẩu chính Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông để cung cấp cho doanh nghiệp DTC Group, Campuchia theo Hợp đồng tạm nhập tái xuất xăng dầu số 01/ND-TNTX/DDHP ngày 06/2/2015.

2. Về thủ tục, hồ sơ tạm nhập, tái xuất:

Hồ sơ, thủ tục tạm nhập, tái xuất xăng dầu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính.

3. Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú xuất khẩu (tái xuất) xăng dầu qua cửa khẩu chính Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông theo đúng quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Ngọc Anh

 

Điều 11. Tạm nhập, tái xuất hàng hóa

Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được quyền kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo quy định sau:

...

8. Cửa khẩu tạm nhập, tái xuất:

a) Hàng hóa tạm nhập, tái xuất được tạm nhập, tái xuất qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính theo quy định của pháp luật.

Việc tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu, địa điểm khác thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

b) Đối với tạm nhập, tái xuất gỗ với các nước có chung đường biên giới, căn cứ quy định của Nghị định này và văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể về cửa khẩu tạm nhập, tái xuất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3859/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 25/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3859/BTC-TCHQ

235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269491