• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 386/TCT-KK năm 2015 về hình thức kê khai thuế đối với các Doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 386/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

        BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 386/TCT-KK
V/v hình thức kê khai thuế đối với các Doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015.

 

Kính gửi: Cục Tài chính - Bộ Quốc Phòng

Tổng cục Thuế nhận được một số vướng mắc về hình thức kê khai thuế đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng, cụ thể như sau:

Khoản 4, Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“10. Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.”

Khoản 9, Điều 44; khoản 1, 2 Điều 48 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

“9. Cơ quan quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng truyền thông có trách nhiệm công bố và cung cấp thông tin liên quan đến các địa bàn có đủ cơ sở hạ tầng về truyền thông để thực hiện giao dịch thông qua phương tiện điện tử với cơ quan quản lý thuế.”

“1. Người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải khai thuế, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan quản lý thuế, người nộp thuế được quyền lựa chọn các thiết bị và dịch vụ giao dịch điện tử của các đơn vị cung cấp dịch vụ hợp pháp.

2. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm xây dựng, triển khai hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng việc khai thuế, nộp thuế, giao dịch bằng phương thức điện tử.”

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông công khai địa bàn có đủ cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin để thực hiện khai thuế, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử. Đến nay, đã có khoảng trên 95% Doanh nghiệp thực hiện hình thức kê khai thuế qua mạng. Tuy nhiên, cơ quan thuế địa phương nhận được đề nghị không thực hiện hình thức kê khai thuế qua mạng của một số Doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (văn bản của Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay và Dịch vụ kỹ thuật hàng không 32 gửi kèm) với lý do để bảo đảm an ninh, bí mật quân sự, bí mật Nhà nước theo Chỉ thị 03/CT-BQP ngày 23/1/2014 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin và một số vấn đề tổ chức hoạt động tác chiến không gian mạng.

Vì vậy, để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn chung đối với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định về kê khai qua mạng và bảo mật thông tin, bí mật quân sự, bí mật Nhà nước, Tổng cục Thuế đề xuất 02 phương án hướng dẫn về hình thức kê khai đối với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng như sau:

Phương án 1: Để đảm bảo an toàn thông tin, bí mật quân sự thì các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện kê khai thuế qua mạng tại máy tính dùng riêng không kết nối mạng quân sự (có thể kết nối internet hoặc các thiết bị mạng không dây như D-com 3G...)

Phương án 2: Trường hợp các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng về việc bảo đảm an ninh, bí mật quân sự thì các đơn vị này có văn bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được tiếp tục kê khai thuế theo hình thức truyền thống (kê khai giấy).

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng có ý kiến tham gia về nội dung nêu trên. Ý kiến tham gia xin gửi về Tổng cục Thuế theo địa chỉ: Tổng cục Thuế, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, trước ngày 06/02/2015.

Tổng cục Thuế trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Điều 44. Trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin về người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế như sau:

...

9. Cơ quan quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng truyền thông có trách nhiệm công bố và cung cấp thông tin liên quan đến các địa bàn có đủ cơ sở hạ tầng về truyền thông để thực hiện giao dịch thông qua phương tiện điện tử với cơ quan quản lý thuế.

...

Điều 48. Khai thuế, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử

1. Người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải khai thuế, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp Luật về giao dịch điện tử.

Khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan quản lý thuế, người nộp thuế được quyền lựa chọn các thiết bị và dịch vụ giao dịch điện tử của các đơn vị cung cấp dịch vụ hợp pháp.

2. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm xây dựng, triển khai hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng việc khai thuế, nộp thuế, giao dịch bằng phương thức điện tử.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế:

...

4. Bổ sung khoản 10 vào Điều 7 như sau:

“10. Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.”

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 386/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 02/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 386/TCT-KK

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266084