• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

Công văn 3864/VPCP-NN năm 2019 về một số kiến nghị cấp bách cần tháo gỡ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3864/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3864/VPCP-NN
V/v một số kiến nghị cấp bách cần tháo gỡ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Bộ Tài chính

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 1497/UBND-ĐT ngày 20 tháng 4 năm 2019 về một số kiến nghị cấp bách cần tháo gỡ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, căn cứ chức năng quản lý nhà nước của mình, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu các kiến nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 1497/UBND-ĐT nêu trên, xử lý ngay theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất giải pháp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg
- UBND tp. Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: KTTH, CN, TGĐ Cổng TTĐT
- Lưu: VT, NN (02), VLA 12

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3864/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 09/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3864/VPCP-NN

274

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
413639