• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin


 

Công văn 3865/BNN-KHCN về cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 3865/BNN-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3865/BNN-KHCN
V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Các Trung tâm: QG NSVSMTNT, KN, XTTM Nông nghiệp;
- Các Ban quản lý dự án: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi;
- Các Viện nghiên cứu, Quy hoạch trực thuộc Bộ.

Thực hiện Công văn số 1923/BTTTT-CNTT ngày 27/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020, để làm cơ sở giúp Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá đúng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT ở nước ta và xây dựng báo cáo Vietnam ICT Index 2020 của Quốc gia.

Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị tổ chức thu thập và cung cấp số liệu theo mẫu phiếu điều tra được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: www.mard.gov.vn (mục CNTT). Số liệu thu thập của Quý đơn vị là tài liệu quan trọng để Bộ tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, các số liệu này cũng sẽ được dùng để đánh giá về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT giữa các đơn vị thuộc Bộ và từ đó đề ra các giải pháp thích hợp cho phát triển CNTT những năm tiếp theo.

Đề nghị đơn vị hoàn thành phiếu điều tra và gửi bản chính thức về Bộ trước ngày 26/6/2020 theo địa chỉ: Trung tâm Tin học và Thống kê - Nhà B5, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.37332160 máy lẻ 306, Fax: 024. 38230381, và gửi bản điện tử về địa chỉ Email: dieutra@mard.gov.vn.

Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: ông Vũ Duy Linh - Di động: 0912502966, Email: linh.vu@mard.gov.vn.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện và báo cáo Bộ đúng quy đnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTT. Hà Công Tuấn (để b/c);
- Trung tâm THTK (để p/h);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN (KTD.20b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quang Tin

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NHẬN VĂN BẢN

1. Vụ Kế hoạch

2. Vụ Tổ chức cán bộ

3. Vụ Tài chính

4. Vụ Hợp tác quốc tế

5. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

6. Vụ Pháp chế

7. Vụ Quản lý doanh nghiệp

8. Thanh tra Bộ

9. Văn phòng Bộ

10. Văn phòng Điều phối TW Nông thôn mới

11. Cục Trồng trọt

12. Cục Chăn nuôi

13. Cục Thú y

14. Cục Bảo vệ thực vật

15. Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

16. Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản

17. Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

18. Cục Quản lý xây dựng công trình

19. Tổng cục Lâm nghiệp

20. Tổng cục Thủy sản

21. Tổng cục Thủy lợi

22. Tổng cục Phòng, chống thiên tai

23. Trung tâm Tin học và Thống kê

24. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

25. Trung tâm XTTM Nông nghiệp

26. Trung tâm Quốc gia NS và VSMTNT

27. Ban QL dự án Nông nghiệp

28. Ban QL dự án Lâm nghiệp

29. Ban QL dự án Thủy lợi

30. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

31. Viên Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

32. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

33. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

34. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I

35. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II

36. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III

37. Viện Nghiên cứu Hải sản

38. Viện Điều tra Quy hoạch rừng

39. Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam

40. Viện Quy hoạch Thủy lợi

41. Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản

42. Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy lợi

43. Viện Cơ điện NN và Công nghệ sau thu hoạch

44. Viện Thú y

45. Viện Chăn nuôi

46. Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3865/BNN-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Quang Tin
Ngày ban hành: 09/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3865/BNN-KHCN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445899