• Lưu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Công văn 388/KBNN-KTNN năm 2013 hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) do Kho bạc nhà nước ban hành

Tải về Công văn 388/KBNN-KTNN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 388/KBNN-KTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Kho bạc Nhà nước Trung ương   Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 01/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)

Kho bạc nhà nước đã ban hành Công văn 388/KBNN-KTNN năm 2013 hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BTC và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Ngân sách và hoạt động nghiệp vụ KBNN, KBNN hướng dẫn thực về kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS như sau:

 1. Nội dung và phương pháp ghi chép, luân chuyển chứng từ kế toán quy định cụ thể tại Phụ lục II.
 2. Nguyên tắc kết cấu và nội dung tài khoản kế toán tại Phụ lục III.
 3. Quy trình phân bổ, phương pháp kế toán dự toán quy định tại Phụ lục IV.
 4. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu cụ thể tại Phụ lục V.

Tài khoản kế toán được quy định tại Phụ lục III cụ thể như sau:

Tài khoản 1110: Tiền mặt

Gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ.

Tiền mặt được hạch toán theo nguyên tắc:

 • Chấp hành các chế độ quản lý kho quỹ, quản lý và lưu thông tiền tệ.
 • Phản ánh kịp thời, đầy đủ và chính xác số hiện có, tình hình thu, chi của KBNN. Ở mọi thời điểm, giá trị ghi trên sổ kế toán phải khớp với sổ quỹ và số tiền thực tế.
 • Tuân theo chế độ quản lý kho tiền, trình tự thủ tục nhập, xuất quỹ của KBNN quy định.
 • Chỉ sử dụng đồng Việt Nam để kế toán tiền mặt.
 • Kế toán tiền mặt cần kết hợp tài khoản này với các đoạn mã quỹ và mã KBNN.

Tài khoản 1180: Kim loại quý, đá quý

Hạch toán kim loại quý, đá quý phải thực hiện theo các nguyên tắc sau:

 • Chấp hành chế độ quản lý kim loại quí, đá quí.
 • Kế toán phải theo dõi theo từng loại kim loại quý, đá quý và phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo giá được định giá thống nhất để hạch toán trên sổ kế toán.
 • Kế toán kim loại quý‎, đá quý phải kết hợp tài khoản này với các đoạn mã quỹ và mã KBNN.

Tài khoản 5410: Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chênh lệch đánh giá lại tài sản phải được hiện theo các nguyên tắc hạch toán sau:

 • Chỉ được đánh giá lại tài sản khi có quyết định của CQNN có thẩm quyền. Số chênh lệch đánh giá lại tài sản sẽ được hạch toán, xử lý theo các qui định trong chế độ tài chính hiện hành.
 • Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản phải kết hợp tài khoản này với các đoạn mã quỹ và mã KBNN

Tài khoản 7310: Thu chuyển giao các cấp ngân sách

Việc hạch toán thu chuyển giao các cấp ngân sách phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Mục Thu bổ sung ngân sách cấp trên phải bằng mục Chi bổ sung cho NS cấp dưới.
 • Kế toán chi tiết thu NSNN phải kết hợp tài khoản này với các đoạn mã quỹ, mã nội dung kinh tế, mã cấp NS, mã tổ chức ngân sách, mã địa bàn hành chính, mã chương, mã KBNN

Công văn 388/KBNN-KTNN được ban hành ngày 01/3/2013.

Từ khóa: Công văn 388/KBNN-KTNN

4.362

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
224669