• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

 

Công văn 3887/VPCP-KGVX năm 2020 về kiến nghị bổ sung đối tượng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3887/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3887/VPCP-KGVX
V/v: Kiến nghị bổ sung đối tượng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại vãn bản số 1542-CV/HNDTW ngày 11 tháng 5 năm 2020 bổ sung đối tượng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu chuyển Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin chuyển văn bản nêu trên để các Bộ thực hiện (bản chụp văn bản kèm theo)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Trung ương Hội Nông dân VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ:
KTTH, QHĐP, TH;
- Lun: VT, KGVX(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3887/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 18/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3887/VPCP-KGVX

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443090