• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước


 

Công văn 3889/VPCP-KTTH năm 2018 về bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp nhà nước tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3889/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3889/VPCP-KTTH
V/v bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp nhà nước tỉnh An Giang

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 3740/BTC-TCDN ngày 21 tháng 02 năm 2018 về việc cấp bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 3740/BTC-TCDN nêu trên. Giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, NN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3889/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 27/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3889/VPCP-KTTH

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380913