• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

 

Công văn 3892/VPCP-V.I năm 2020 về báo cáo tình hình mua sắm hệ thống real-time PCR do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3892/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3892/VPCP-V.I
V/v báo cáo tình hình mua sắm hệ thống real-time PCR

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét báo cáo của Bộ Y tế tại văn bản số 2520/BYT-KH-TC ngày 07 tháng 5 năm 2020 về tình hình mua sắm hệ thống real - time PCR phục vụ phòng, chống dịch COVID - 19, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Bộ Y tế tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3339/VPCP-V.I ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh... phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện công khai, minh bạch và chất lượng; tránh tình trạng thông đồng, đẩy giá hàng hóa lên cao nhằm trục lợi tiền ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các: PTTg Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: KGVX, TH;
- Lưu: VT, V.I (3), PT
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3892/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 18/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3892/VPCP-V.I

199

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443239