• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

Công văn 3895/VPCP-V.I năm 2019 kiến nghị về việc thu hồi đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn SEOTRA do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3895/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3895/VPCP-V.I
v/v đơn phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH SEOTRA (Hàn Quốc)

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Công ty TNHH SEOTRA (địa chỉ liên hệ: 14 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) có đơn gửi Văn phòng Chính phủ phản ánh, kiến nghị việc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2016 về việc thu hồi đất của Công ty (sao gửi đơn, tài liệu kèm theo). Về việc này, Phó Thủ tướng Thưng trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý các nội dung đơn phản ánh của Công ty trách nhiệm hữu hạn SEOTRA về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2016 thu hồi diện tích 322.565,7m2 đất của Công ty tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; đề xuất biện pháp giải quyết theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- CtyTNHH SEOTRA (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐMDN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, V.I (3). L.V.Dũng 11

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3895/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 09/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3895/VPCP-V.I

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
413641