• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 391/GSQL-GQ2 năm 2014 điều chỉnh định mức nguyên liệu sau khi xuất khẩu sản phẩm do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 391/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 391/GSQL-GQ2
V/v điều chỉnh định mức nguyên liệu sau khi xuất khẩu sản phẩm

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0828/HQBRVT-GSQL ngày 27/03/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nêu về việc điều chỉnh định mức nguyên liệu bạt che nhập khẩu để sản xuất mặt hàng tháp gió thuộc hợp đồng gia công số 110520 ngày 20/05/2011 và hợp đồng gia công số 120520 ngày 20/05/2012 của Công ty TNHH CS Wind Việt Nam.

Để có cơ sở giải quyết về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến tham gia của các đơn vị để tổng hợp trình lãnh đạo Tổng cục xem xét quyết định.

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu; VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 391/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 07/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 391/GSQL-GQ2

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225936