• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 392/XNK-CN năm 2013 nhập khẩu hàng hóa có mã số HS 2710 do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 392/XNK-CN
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 392/XNK-CN
V/v nhập khẩu hàng hóa có mã số HS 2710

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Đại sứ quán Thụy điển tại Hà Nội

Trả lời công hàm số 67/13 ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội về việc nhập khẩu dầu, mỡ bôi trơn mã HS 2710 phục vụ kinh doanh của Công ty TNHH Atlas Copco Việt Nam (Giấy Chứng nhận đầu tư số 011043000218 do UBND thành phố Hà Nội cấp), Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ ngày 11 tháng 01 năm 2007. Theo đó, Bộ Công Thương Việt Nam đã ban hành Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21 tháng 5 năm 2007 công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo cam kết trong Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM nêu trên, một số “dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, trừ dầu thô”, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) không được quyền nhập khẩu để kinh doanh và không được quyền phân phối đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710.

Nhân dịp này, kính đề nghị Đại sứ quán hướng dẫn Công ty TNHH Atlas Copco Việt Nam (Giấy Chứng nhận đầu tư số 011043000218 do UBND thành phố Hà Nội cấp) có văn bản gửi Bộ Công Thương giải trình cụ thể để được hướng dẫn thực hiện nhập khẩu dầu mỡ nhờn phù hợp với các quy định pháp luật của Việt Nam.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông tin đề Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội được biết

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Tuấn Anh (để báo cáo);
- TCHQ;
- Cục HQ TP Hà Nội;
- Lưu: VT, CN (khanhhg).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 392/XNK-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu   Người ký: Phan Thị Diệu Hà
Ngày ban hành: 13/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 392/XNK-CN

108

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207499