• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 393/TCHQ-TXNK năm 2018 về hướng dẫn áp dụng thuế chống bán phá giá mặt hàng thép do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 393/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 393/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc mặt hàng thép

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM thép Đại Toàn Thắng.
(Tầng 2, tòa nhà thép Toàn Thng, 8A-10A Trường Sơn, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06A/11/ĐTT ngày 6/11/2017 của Công ty TNHH TM thép Đại Toàn Thắng đề nghị hướng dẫn áp dụng thuế chống bán phá giá mặt hàng thép. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 35 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp là ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Theo đó, mặt hàng nhập khẩu được đăng ký tờ khai vào thời điểm Quyết định số 957/QĐ-BCT ngày 21/3/2017 của Bộ Công thương có hiệu lực thì áp dụng mức thuế suất chống bán phá giá tạm thời theo Quyết định đó.

2. Căn cứ Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/10/2014 của Bộ Tài chính, để được áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt Asean - Trung Quốc thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư số 166/2014/TT-BTC nêu trên.

- Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp Định thương mại Asean - Trung Quốc

- Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu đến Việt Nam, theo quy định của Bộ Công thương.

- Thỏa mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp Định thương mại Asean - Trung Quốc, có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Asean - Trung Quốc (C/O mẫu E) theo quy định của Bộ Công thương.

3. Về nội dung mặt hàng có kích thước (100x55x120x64)mm thuộc tờ khai đăng ký tại thời điểm Quyết định 957/QĐ-BCT ngày 21/3/2017 có hiệu lực có được hoàn lại tiền thuế chống bán phá giá tạm thời đã nộp hay không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công thương. Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công thương để được giải đáp nội dung này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM thép Đại Toàn Thắng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

Điều 35. Thời điểm tính thuế, tỷ giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

1. Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (trong thời hạn hiệu lực của Quyết định áp dụng của Bộ trưởng Bộ Công Thương) là ngày đăng ký tờ khai hải quan. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo mức thuế, trị giá tính thuế và tỷ giá tính thuế tại thời điểm tính thuế.

Trường hợp người nộp thuế kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan giấy trước ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng có tỷ giá khác với tỷ giá áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thì cơ quan hải quan thực hiện tính lại số thuế phải nộp theo tỷ giá được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai.

2. Tỷ giá tính thuế thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

a) Tổng cục Hải quan phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính tại thời điểm cuối ngày của ngày thứ năm hoặc tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc liền kề trước ngày thứ năm trong trường hợp ngày thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ; công bố tỷ giá này trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và cập nhật vào Hệ thống dữ liệu hải quan điện tử để áp dụng xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần sau liền kề;

b) Đối với các ngoại tệ không được Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố, Tổng cục Hải quan cập nhật tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố được đưa tin mới nhất trên trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và cập nhật vào Hệ thống dữ liệu hải quan điện tử để áp dụng xác định tỷ giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 393/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 22/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 393/TCHQ-TXNK

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373637