• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 3937/TCHQ-GSQL năm 2013 hướng dẫn điểm 2 mục I công văn 8356/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3937/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3937/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn điểm 2 mục I công văn số 8356/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 28/6/2013, Bộ Tài chính ban hành công văn số 8356/BTC-TCHQ hướng dẫn về xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi, liên quan đến điểm 2 mục I, trong khi chờ Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn chính thức, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố tạm thời thực hiện như sau:

1. Trường hợp hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để chờ xuất đi nước khác:

Chủ hàng hoặc chủ kho ngoại quan (nếu được ủy quyền) phải mở tờ khai tạm nhập, kê khai thuế, nộp thuế trước khi đưa hàng vào kho và trước khi đưa ra khỏi kho ngoại quan thì phải mở tờ khai tái xuất. Thủ tục hải quan TXNK thực hiện tại hải quan cửa khẩu; thủ tục hải quan đưa vào, đưa ra kho ngoại quan thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.

2. Trường hợp hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để chờ đưa vào nội địa (trừ hàng hóa không được đưa vào nội địa theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 55 Thông tư 194/2010/TT-BTC):

Chủ hàng hoặc chủ kho ngoại quan (nếu được ủy quyền) phải xuất trình hợp đồng thuê kho ngoại quan có điều khoản quy định hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ nhập khẩu vào Việt Nam hoặc có công văn cam kết hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ đưa vào nội địa; Chi cục trưởng hải quan quản lý kho ngoại quan căn cứ vào hoạt động kinh doanh kho ngoại quan của chủ kho và tính chất mặt hàng (hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị đưa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để chờ nhập khẩu hoặc đưa vào thị trường nội địa phục vụ gia công, sản xuất) để quyết định làm thủ tục hải quan đưa hàng vào gửi kho ngoại quan để chờ nhập khẩu vào nội địa và không làm thủ tục để tái xuất đi nước khác.

Công văn này sẽ hết hiệu lực khi có công văn hướng dẫn chính thức của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện, kịp thời báo cáo nếu có vướng mắc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP giao nhận kho vận Hải Dương
(Đ/c: Km48+450, QL5, TP. Hải Dương);
- Công ty TNHH Mascot Việt Nam
(Đ/c: Lô 3.1, KCN Tân Trường, Hải Dương);
- Công ty TNHH TMDV XNK Hải Phòng
(Đ/c: số 19 Ký Con, Hồng Bàng, Hải Phòng);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 55. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

...

4. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ kho ngoại quan nhập khẩu vào nội địa

...

b) Hàng hoá từ kho ngoại quan không được đưa vào nội địa:

b.1) Hàng hóa quy định tại điểm c khoản 2 Điều 26 Nghị định 154/2005/NĐ-CP;

b.2) Hàng hoá thuộc Danh mục hàng tiêu dùng phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng do Bộ Công Thương công bố.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
I. Thời hạn nộp thuế

...

2. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất bao gồm cả trường hợp gửi kho ngoại quan để tạm nhập - tái xuất phải tạm nộp các loại thuế liên quan (như hàng hóa nhập khẩu kinh doanh) vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan mở tại Kho bạc; Khi tái xuất sẽ được hoàn trả.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3937/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 16/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3937/TCHQ-GSQL

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
200700