• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

 

Công văn 3941/VPCP-NN năm 2020 về giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và đất ở trong khu đất trồng cây lâu năm của gia đình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3941/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3941/VPCP-NN
V/v đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng.

Ông Võ Văn Kỉnh và Bà Lê Thị Hậu, thường trú tại thôn Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xem xét, giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và đất ở trong khu đất trồng cây lâu năm của gia đình (kèm theo bản chụp có công thư của Ông Lê Doãn Hợp (nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Thủ tướng Chính phủ). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng khẩn trương kiểm tra, xử lý trường hợp đơn của gia đình Ông Võ Văn Kỉnh và Bà Lê Thị Hậu theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TNMT, TP, TC;
- Ông Lê Doãn Hợp (qua Bộ TTTT);
- Ông Võ Văn Kỉnh (thôn Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng; điện thoại con trai 0983.414.406);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: QHĐP, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3).Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3941/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 20/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3941/VPCP-NN

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443243