• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 3949/BGDĐT-KHCNMT về đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 3949/BGDĐT-KHCNMT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3949/BGDĐT-KHCNMT
V/v đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2016

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Các đại học, trường đại học

Năm 2016, Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam tiếp tục tổ chức xét và trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia cho các nhà khoa học nữ xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và ứng dụng.

Theo tinh thần Công văn số 619/UBGT-ĐCT ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2016 (gửi kèm theo), Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành xét chọn một cá nhân nữ và một tập thể các nhà khoa học nữ làm công tác nghiên cứu khoa học tiêu biểu của Bộ, Ngành để giới thiệu với Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam.

Để chuẩn bị cho việc đề cử xét và trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thành lập hội đồng cơ sở xét chọn một cá nhân nữ và một tập thể các nhà khoa học nữ theo yêu cầu tại công văn nói trên và gửi hồ sơ trước ngày 20 tháng 9 năm 2016 về địa chỉ sau:

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Phòng 304, Nhà C)

Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Số 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đ nghị các đơn vị khẩn trương tiến hành việc xét chọn và gửi hồ sơ đúng thời hạn quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- TT. Bùi Văn Ga (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Lan

____________

Chi tiết liên hệ: Đ/c Trần Thị Việt Hà, chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội; ĐT: 04.38680134, 0904213774; Email: tvha@moet.edu.vn

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3949/BGDĐT-KHCNMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Hoàng Lan
Ngày ban hành: 12/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3949/BGDĐT-KHCNMT

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329614