• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế


Văn bản pháp luật về Hóa đơn điện tử

 

Công văn 3962/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 3962/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3962/TCT-CS
v/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang
(Địa chỉ: 541/3 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số công văn số 8376/VPCP-ĐMDN ngày 18/09/2019 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng như sau:

“2. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đi với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định thời điểm lập hóa đơn điện tử như sau:

“2. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đi với cung cp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Căn cứ quy định trên, thời điểm lập hóa đơn điện tử đi với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ (theo thỏa thuận hợp đng dân sự giữa người bán và người mua), không phân biệt đã thu được tin hay chưa thu được tiền.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị đơn vị cung cấp tài liệu và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b
áo cáo);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thế Mạnh

 

Điều 5. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng
...

2. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Thời điểm lập hóa đơn điện tử
...

2. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3962/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành: 01/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3962/TCT-CS

327

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425641