• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 397/GSQL-TH năm 2016 vướng mắc C/O mẫu VC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 397/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 397/GSQL-TH
V/v: vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Hưng Yên
(đ/c: Khu CN Phố Nối A - Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên)

Trả lời công văn số 01/2016/CCHY đến ngày 24/02/2016 của Công ty Cargill vướng mắc liên quan đến vướng mắc C/O mẫu VC, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 16, phụ lục III, Thông tư 31/2015/TT-BCT quy định về việc phải nộp cho cơ quan hải quan chứng từ chứng minh hàng hóa đáp ứng, quy tắc vận chuyển trực tiếp trong trường hợp hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của nước trung gian không phải là nước thành viên. Theo đó, trong trường hợp hàng hóa được vận chuyển nguyên container, số container, số chì không thay đổi từ khi xếp hàng lên phương tiện vận tải tại cảng xếp hàng của nước thành viên xuất khẩu đến khi nhập khẩu vào Việt Nam thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận chứng từ chứng minh vận tải trực tiếp là vận đơn và lệnh giao hàng của hãng tàu, trong đó thể hiện số container, số chì không thay đổi. Công ty có thể tham khảo công văn số 887/TCHQ-GSQL ngày 8/02/2013 của Tổng cục Hải quan để có thông tin hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được đơn vị biết.

(Đính kèm công văn số 887/TCHQ-GSQL)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

HỤ LỤC III
THỦ TỤC CẤP VÀ KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ thuộc Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc- Niu di lân)
...

NỘP C/O
...

Điều 16
1. Mỗi nước thành viên sẽ yêu cầu Tổ chức cấp C/O, nhà chế tạo, nhà sản xuất, người xuất khẩu, người nhập khẩu và người đại diện được ủy quyền hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu nhằm chứng minh hàng hóa đã hưởng ưu đãi thuế quan đủ điều kiện được hưởng ưu đãi trong thời hạn ít nhất là 03 năm kể từ ngày xuất khẩu hoặc ngày nhập khẩu. Hồ sơ nói trên có thể lưu trữ dưới dạng điện tử.
2. Thông tin liên quan đến hiệu lực của C/O sẽ được người có thẩm quyền ký C/O cung cấp theo yêu cầu của nước thành viên nhập khẩu và được Tổ chức cấp C/O xác nhận.
3. Thông tin trao đổi giữa các Nước thành viên liên quan phải được giữ bí mật và chỉ được sử dụng cho việc xác nhận tính hợp lệ của C/O.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 397/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 397/GSQL-TH

2.123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
307421