• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3973/VPCP-V.I năm 2018 về khai thác cát trái phép ven sông Hồng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3973/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3973/VPCP-V.I
V/v khai thác cát trái phép ven sông Hồng

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Công an.

Xét báo cáo của Bộ Công an tại Văn bản số 802/BCA-C41 ngày 09 tháng 4 năm 2018 về việc xác minh đơn phản ánh của nhân dân đối với hoạt động khai thác cát trái phép ven sông Hồng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Việc khai thác cát trái phép không chỉ xảy ra tại u vực sông Hồng mà còn xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hoạt động khai thác cát trái phép.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công an biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng; các Vụ: CN, NC; Cổng TTĐT.
- Lưu: VT, V.I (3), VTH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3973/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 02/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Trật tự an toàn xã hội, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3973/VPCP-V.I

424

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380986