• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 398/GSQL-GQ1 năm 2017 thủ tục hải quan nhập khẩu linh kiện thang máy, thang cuốn, băng tải khách để kinh doanh, bảo hành bảo dưỡng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 398/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 398/GSQL-GQ1
V/v thủ tục NK linh kiện thang máy, thang cuốn, băng tải khách

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hà Nội.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số CV 32/17-TKEVN-HN-XNK ngày 18/1/2017 của Công ty TNHH Thang máy ThyssenKrupp Việt Nam trình bày vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan nhp khẩu linh kiện thang máy, thang cuốn, băng tải khách để kinh doanh, bảo hành bảo dưỡng tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Hải quan Tp. Hà Nội.

Do nội dung vướng mắc liên quan đến việc giải quyết thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Tp. Hà Nội nên Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan Tp. Hà Nội rà soát, kiểm tra vụ việc và đề xuất phương án xử lý, báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) trước ngày 28/2/2017 để có văn bản trả lời doanh nghiệp.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hà Nội được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Công ty TNHH Thang máy ThyssenKrupp Việt Nam (thay trả lời)
(Đ/c: số 198 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 398/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 27/02/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 398/GSQL-GQ1

277

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341477