• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


Văn bản pháp luật về Luật xuất nhập cảnh

 

Công văn 3998/TCT-KK năm 2014 về hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế cho khách xuất cảnh do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 3998/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3998/TCT-KK
V/v hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế cho khách xuất cảnh

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2925/HQHCM-TXNK ngày 13/8/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 29/8/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3689/TCT-KK về việc sử dụng hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế cho khách xuất cảnh. Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh bán hàng hoàn thuế GTGT đã thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 58/2012/TT-BTC trước ngày 1/7/2014, nếu có nhu cầu vẫn được tiếp tục sử dụng.

Tuy nhiên, người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài để được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh từ ngày 01/7/2014, phải đáp ứng được các điều kiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- TCHQ (để phối hợp);
- Vụ: PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Duyên Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3998/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lê Thị Duyên Hải
Ngày ban hành: 16/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3998/TCT-KK

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250019