• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3999/BNG-UBBG năm 2017 về phê chuẩn đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan (khu vực mốc 1119-1120) do Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Công văn 3999/BNG-UBBG
Bản Tiếng Việt

 

 

 

 

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3999/BNG-UBBG
V/v phê chuẩn đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa ca khẩu quốc tế Hu Nghị - Hu Nghị Quan (khu vực mốc 1119-1120).

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Theo đề nghị của Quý Ủy ban tại tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 29/6/2017 về việc đề nghị phê chuẩn mở chính thức đường chuyên dụng vận chuyn hàng hóa cửa khu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, ngày 26/9/2017, Chính phủ đã có Nghị Quyết số 95/NQ-CP phê chuẩn đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan (khu vực mốc 1119-1120) thành lối thông quan mới phục vụ xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

Ngày 04/10/2017, Bộ Ngoại giao đã gửi Công hàm thông báo cho phía Trung Quc.

Bộ Ngoại giao xin trân trọng thông báo để Quý Ủy ban phối hợp, triển khai các công việc liên quan./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg, BT Phạm Bì
nh Minh (để b/c);
- Lưu: HQ UBBG, P (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Hoài Trung

 

BỘ NGOẠI GIAO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
-------

 

Số: 718/BNG-UBBG

 

 

Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Hà Nội và trân trọng thông báo:

Thực hiện thỏa thuận tại Khoản 7 của Biên bản phiên họp lần thứ VI Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quc, phía Việt Nam đã hoàn tất các thủ tục pháp lý nội bộ liên quan đến việc mở chính thức đường chuyên dụng vận chuyn hàng hóa cửa khu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan (khu vực mốc 1119 - 1120).

Để thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế - văn hóa - xã hội giữa hai nước, Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trân trọng đề nghị phía Trung Quốc sớm có ý kiến đối với vấn đề này.

Nếu phía Trung Quốc đồng ý và có công hàm xác nhận, từ ngày phía Trung Quốc gửi công hàm, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan sẽ trở thành lối thông quan mới phục vụ xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan. Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 5 của “Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, công hàm này và công hàm trả lời của phía Trung Quốc sẽ trở thành văn kiện bổ sung cho Hiệp định nêu trên.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi đến Đại sứ quán nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Hà Nội lời chào trân trọng.

 

 

Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

Đại sứ quán

nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

HÀ NI

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3999/BNG-UBBG   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Lê Hoài Trung
Ngày ban hành: 04/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3999/BNG-UBBG

250

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
363483