• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Văn bản pháp luật về An ninh hàng không

 

Công văn 4028/TCHQ-ĐTCBL năm 2015 về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo an ninh hàng không do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4028/TCHQ-ĐTCBL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4028/TCHQ-ĐTCBL
V/v tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo an ninh hàng không

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan tỉnh Nghệ An;
- Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam;
- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan thành phố Cần Thơ;
- Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

 

Trong thời gian vừa qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đảm bảo an ninh hàng không đã được các đơn vị chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, số vụ việc vi phạm liên quan đến an ninh hàng không lại tăng cao, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói chung và ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không nói riêng. Để tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đảm bảo an toàn, an ninh hàng không, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia; chỉ đạo của Ban chỉ huy khẩn nguy hàng không các tỉnh, thành phố, huyện, đảo.

2. Tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nội bộ đơn vị; vận động cán bộ, công chức, nhân viên tuyên truyền tới hành khách xuất, nhập cảnh, những người xung quanh về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.

3. Chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện đúng quy trình thủ tục hải quan đối với hành khách xuất, nhập cảnh, quá cảnh, hàng hóa xuất, nhập cảnh, quá cảnh.

4. Chỉ đạo Đội kiểm soát hải quan tổ chức lực lượng, tăng cường thu thập thông tin, nắm vững diễn biến tình hình tại địa bàn, lập danh sách các đối tượng thường xuyên xuất nhập cảnh qua cửa khẩu với mục đích không rõ ràng, lưu ý các trường hợp mất hộ chiếu, dùng giấy tờ giả đi máy bay,... lập hồ sơ sưu tra để quản lý; thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn kịp thời âm mưu khủng bố, chặn đứng âm mưu phá hoại Nhà nước của các đối tượng phản động và của các thế lực thù địch; bắt giữ, xử lý kịp thời các vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là các mặt hàng cấm xuất, nhập khẩu, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc lớn, vụ việc nổi cộm.

5. Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Hải quan và các lực lượng chức năng, trọng tâm vào công tác trao đổi thông tin, âm mưu, phương thức thủ đoạn của các đối tượng; phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa bàn như An ninh Hàng không, Công an cửa khẩu để bắt giữ, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm, góp phần đảm bảo tốt nhất an ninh, an toàn hàng không.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban an ninh HKDDQG (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, ĐTCBL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4028/TCHQ-ĐTCBL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 06/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4028/TCHQ-ĐTCBL

260

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
274342