• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

 

Công văn 4050/VPCP-CN năm 2020 về đề nghị được vận chuyển công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4050/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4050/VPCP-CN
V/v đề nghị được vận chuyển công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Công ty Cổ phần Hàng không VietJet.

Xét báo cáo và đề nghị của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet tại văn bản số 89-20/VJC-COM ngày 08 tháng 5 năm 2020 về việc đề nghị được vận chuyển công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hp Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet tại văn bản nêu trên theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác bảo hộ công dân

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Công ty Cổ phần Hàng không VietJet và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: QP, CA, CT, YT, LĐ, TB&XH; GD&ĐT, TP, TC, TT&TT, VH, TT&DL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTTH, QHQT, KGVX, QHĐP, PL;
-
Lưu: VT, CN (2b). LM

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4050/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 23/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giao thông, vận tải, Dân sự   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4050/VPCP-CN

220

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444072