• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 4052/TCT-CS năm 2018 về kiến nghị hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4052/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4052/TCT-CS
V/v kiến nghị hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Nghệ An;
- Công ty CP Xi măng Tân Thắng.
(Đ/c: Số 166 Nguyn Thái Học, TP Vinh, Nghệ An);

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5230/VPCP-ĐMDN ngày 04/06/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty CP Xi măng Tân Thắng về chính sách hoàn thuế GTGT theo Thông tư số 134/2014/TT-BTC (bản photocopy công văn của Công ty Cổ phần Xi măng Tân Thắng kèm theo công văn này). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/09/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư quy định: 1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động; doanh nghiệp đang hoạt động có dự án đầu tư (xây dựng dây chuyn sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất) trực tiếp hoặc ủy thác thực hiện nhập khẩu máy móc, thiết bị đ tạo tài sản cố định của dự án đầu tư mà gặp khó khăn khách quan về tài chính: chưa có nguồn tài chính để nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) ở khâu nhập khẩu; đang phải vay ngân hàng thương mại đ nhập máy móc, thiết bị đầu tư cho sản xuất kinh doanh; trường hợp không được thông quan hàng hóa sẽ bị thiệt hại lớn do phải đình chỉ, kéo dài thời gian đầu tư thực hiện dự án thì được lựa chọn áp dụng gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Doanh nghiệp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề); có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ s sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của doanh nghiệp;

b) Có tng giá trị nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản c định từ 100 tỷ đồng trở lên;

c) Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/09/2014 nêu trên quy định: “Điều 3. Thủ tục và trình tự hoàn thuế GTGT

1. H sơ hoàn thuế:

a) Văn bản đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, trong đó ghi lý do đề nghị hoàn trả là theo hướng dẫn tại Thông tư này (ghi rõ s Thông tư), trong hồ sơ chưa có chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu.

b) Bảng kê các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khu đã đóng dấu xác nhận của cơ quan hải quan theo mẫu 01-1/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư s 156/2013/TT-BTC, trong đó ghi rõ gửi kèm văn bản đề nghị hoàn thuế theo mu s 01/ĐNHT và cột ghi chú ghi rõ là “nợ chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu”.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hp lệ, hợp pháp và chính xác của hồ sơ, chứng từ, hóa đơn và các tài liệu khác có liên quan đến đề nghị hoàn thuế gi cơ quan thuế.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Công ty CP Xi măng Tân Thắng trình bày cụ thể kèm theo tài liệu có liên quan liên hệ Cục Thuế tỉnh Nghệ An để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty CP Xi măng Tân Thắng, Cục Thuế tỉnh Nghệ An được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Cng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để b/cáo);
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, VP - BTC;
- Vụ PC, VP - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4052/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 18/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4052/TCT-CS

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400579