• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Báo chí

 

Công văn 4086/VPCP-CN năm 2018 về phản ánh của báo chí về dự án tuyến đường sắt Yên Viên-Phả Lại-Hạ Long-Cái Lân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4086/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4086/VPCP-CN
V/v phản ánh của báo chí về dự án tuyến đường sắt Yên Viên-Phả Lại-Hạ Long-Cái Lân

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Về phản ánh của Báo Dân Việt ngày 19 tháng 4 năm 2018 (Từng được kỳ vọng là tuyến động lực trọng điểm Bắc bộ, hơn 7 năm, dự án tuyến đường sắt Yên Viên-Phả Lại-Hạ Long-Cái Lân vẫn vô vọng. Hàng núi cấu kiện sắt thép, đường ray, tà vẹt...chất đống giữa mênh mông cỏ dại. Dự án tiếp tục ngốn thêm chi phí đáng kể chỉ để trông coi những cấu kiện bê tông, thép), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 13094/VPCP-CN ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ; không để xảy ra tình trạng các vật tư, thiết bị (thuộc Dự án tuyến đường sắt Yên Viên-Phả Lại-Hạ Long-Cái Lân đã được mua sắm) bị thất thoát hoặc hư hỏng như phản ánh của báo chí.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng,
Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành ph
Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, KGVX, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b).
Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4086/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 04/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4086/VPCP-CN

343

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381211