• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 41/TCT-CS năm 2018 về hoá đơn, chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 41/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/TCT-CS
V/v: hóa đơn, chứng từ

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 9690/CT-TTHT ngày 04/10/2017 của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh về sử dụng hoá đơn, chứng từ tại Công ty CP Gemadept, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.8 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn quy định: “2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập."

Căn cứ quy định nêu trên và trình bày của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh tại công văn số 9690/CT-TTHT như sau: Do chủ tịch Công ty CP Thương mại dầu khí Vũ Anh đang thụ án, con dấu của Công ty đã bị tịch thu, mã số thuế bị tạm đóng nên không thể xuất hoá đơn trả lại, đồng thời hoá đơn số 0009005 ký hiệu GM/11P Công ty Vũ Anh chưa kê khai thuế (theo xác nhận của Cục Thuế TP.Hải Phòng tại công văn số 1007/CT-KT2 ngày 30/06/2016) nên Công ty CP Gemadept thực hiện thu hồi hoá đơn số 0009005 ký hiệu GM/11P (bản gốc liên 2).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 41/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 03/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 41/TCT-CS

212

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373545