• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Công văn 4112/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4112/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo đcác công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục tr
ưởng b/c);
- Phòng
QLKDD (để phối hợp);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);

- Website Cục QLD;
-
Lưu: VT, ĐK (Chi).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 4112/QLD-ĐK ngày 09/3/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL
của
nguyên
li
u

Tên cơ s sn xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

HYLAFORM 0,1%

VD-28530-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội

Sodium hyaluronate

EP 8.0

Bioiberica, S.A.U

Plot No. 31- to Ctra. National II, km 680,6 08389 Palafolls (Barcelona), Spain

Spain

2

SaViDirein 50

VD-18346-13

06/02/2019

Công ty CPDP SaVi

Diacerein

EP 8.0

Ami Lifescience Pvt. Ltd

Block No. 82/B, ECP Road, At & PO: Karakhadi - 391 450, Tal: Padra, Dis:Baroda, Gujarat

India

3

Glodas 120

VD-22848-15

09/09/2020

Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED

Fexofenadine
hydrochloride

EP 7.0

Virupaksha Organics Pvt. Ltd

Manufacturing site: Survey No. 10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Sanga reddy Dist. -502 319, Telangana, India. Office: F-10, I.D.A, Gandhi Nagar, Balanagar, Hyderabad - 500 037, Andhra Pradesh, India

India

4

Glodas 180

VD-21642-14

19/09/2019

Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED

Fexofenadine
hydrochloride

EP 7.0

VirupakshaOrganics Pvt. Ltd

Manufacturing site: Survey No.10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Sanga reddy Dist. -502 319. Telangana. India.

India

5

Glodas 60

VD-20709-14

12/06/2019

Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED

Fexofenadine
hydrochloride

EP 7.0

VirupakshaOrganics Pvt. Ltd

Manufacturing site: Survey No.10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Sanga reddy Dist. -502 319, Telangana, India. Office: F-10, I.D.A, Gandhi Nagar, Balanagar, Hyderabad - 500 037, Andhra Pradesh. India

India

6

Glonacin 1.5 M.I.U

VD-20711-14

06/12/2019

Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED

Spiramycin

EP 8.0

Topfond
Pharmaceutical Co., Ltd

Manufacturing site: No. 1199 Jiaotong Road (west), Yicheng District Zhumadian, Henan

China

7

Glotal 500

VD-24172-16

23/03/2021

Công ty TNHH Dược phẩm GOMED

Mephenesin

TC NSX

Synthokem Labs Private Limited

Manufacturing site: Plot No. 222 to 224 & 235 to 237, Phase-II, IDA Pashamylaram-502319, Sanga Reddy Dist, Talangana State, India.

India

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4112/QLD-ĐK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 09/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4112/QLD-ĐK

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376757