• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 4114/TCHQ-GSQL năm 2014 về thủ tục hải quan đối với hàng đóng chung cont xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4114/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4114/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng đóng chung cont XK

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Trung Hùng Hà Nội
(Đ/c: Số 17, Tổ 29, Cụm 4, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội)

Trả lời công văn số 140311/14 ngày 11/3/2014 và số 140314/15 ngày 18/3/2014 của Công ty TNHH Trung Hùng Hà Nội về vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan cho hàng xuất khẩu thuộc loại hình xuất kinh doanh và loại hình sản xuất xuất khẩu đóng ghép chung trong cùng một container, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Các lô hàng xuất khẩu theo loại hình xuất kinh doanh và sản xuất xuất khẩu được đóng ghép chung container tại kho của doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo công tác giám sát, quản lý của cơ quan Hải quan và đáp ứng yêu cầu quản lý đối với hàng xuất khẩu. Trên tờ khai hải quan xuất khẩu thể hiện rõ là hàng xuất khẩu đóng chung container với hàng xuất khẩu thuộc tờ khai nào. Số lượng, trọng lượng hàng từng loại hình xuất khẩu trên các tờ khai đóng chung container và thực tế hàng hóa đóng ghép chung phải đúng theo khai báo.

2. Trường hợp có nhiều lô hàng xuất khẩu đóng chung container thì cơ quan hải quan không thực hiện niêm phong đối với trường hợp tất cả các lô hàng đều thuộc diện miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Trường hợp một hoặc nhiều lô hàng xuất khẩu phải kiểm tra thực tế hàng hóa thì cơ quan hải quan thực hiện niêm phong container theo quy định để vận chuyển đến cửa khẩu xuất.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Trung Hùng Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Hải quan Tp. Hà Nội;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4114/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 16/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4114/TCHQ-GSQL

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226656