• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 4121/TCHQ-GSQL năm 2014 tái xuất hàng hóa tạm nhập quá hạn lưu lại tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4121/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4121/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất hàng hóa tạm nhập quá hạn lưu lại tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 666/HQHCM-GSQL ngày 04/3/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xin tái xuất lô hàng nhộng đông lạnh tạm nhập đã quá thời gian lưu giữ tại Việt Nam theo tờ khai số 03/NK/NTX/CL02 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam tại Đồng Nai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với việc xử lý lô hàng nhộng đông lạnh đã quá thời hạn lưu lại tại Việt Nam nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xử lý vi phạm đối với Chi nhánh Công ty CP Intimex Việt Nam tại Đồng Nai (nếu có), đồng thời yêu cầu doanh nghiệp thực hiện tái xuất ngay lô hàng. Trường hợp không tái xuất được thì thực hiện tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam tại Đồng Nai (thay trả lời c/v số 26/INT-CNĐN)
(Đ/c: Số 89B, quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, tp. Biên Hòa, Đồng Nai);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4121/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 17/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4121/TCHQ-GSQL

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226658