• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 4129/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 4129/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4129/CT-TTHT
V/v thuế suất GTGT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất
Địa chỉ: 18A Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
Mã số thuế: 0300520578

Trả lời văn bản số 450/UDKTSX-TCKT ngày 27/4/2020 của Công ty về chính sách thuế GTGT, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng:

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

...

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hoá, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng với khách hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thì về nguyên tắc Công ty phải kê khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ cung cấp. Trường hợp hợp đồng đã ký với khách hàng không tách riêng được giá trị hàng hóa, dịch vụ dẫn đến Công ty không xác định theo từng mức thuế suất đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp thì Công ty tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hoá, dịch vụ mà Công ty sản xuất, kinh doanh.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. TT KT số 3;
- P.NVDTPC;
- Lưu: VT, TTHT (ndkhoa.5b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4129/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4129/CT-TTHT

69

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444202