• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 413/GSQL-GQ2 năm 2014 nơi làm thủ tục hải quan đối với loại hình gia công do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 413/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 413/GSQL-GQ2
V/v nơi làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Seshin VN2.
(Đ/c: Xã Đội Cấn, TP. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang)

Trả lời công văn số 02-04/XNK-SSVN2 ngày 2/4/2014 của Công ty TNHH MTV Seshin VN2 (dưới đây gọi là Công ty Seshin VN2) về nơi làm thủ tục hải quan đối với loại hình gia công, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty Seshin VN2 và Công ty Seshin Việt Nam cùng nhận các đơn hàng gia công từ Công ty mẹ Seshin Apparel (Hàn Quốc), có cơ sở sản xuất đóng tại Tuyên Quang và Phú Thọ, có đơn vị chuyên trách làm thủ tục hải quan đặt tại Phú Thọ và hầu hết hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu của hai Công ty nêu trên đều đóng chung container thì căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính, Công ty Seshin VN2 được lựa chọn Chi cục Hải quan Phú Thọ hoặc Chi cục Hải quan Tuyên Quang để thông báo hợp đồng, làm thủ tục nhập khẩu, thông báo định mức, xuất khẩu sản phẩm và thanh khoản hợp đồng gia công.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty Seshin VN2 được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Điều 7. Địa điểm làm thủ tục hải quan

Việc thực hiện thủ tục hải quan đối với một hợp đồng gia công được thực hiện tại một Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố do thương nhân lựa chọn, cụ thể:
...
4. Trường hợp thương nhân được tổ chức theo mô hình Tập đoàn, Tổng công ty (Công ty mẹ - Công ty con) có đơn vị chuyên trách thực hiện việc nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để cung cấp cho các đơn vị trực thuộc hoặc có cơ sở sản xuất tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau thì được lựa chọn một Chi cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc một Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 413/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 11/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 413/GSQL-GQ2

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226277