• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 413/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc C/O hàng than nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 413/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 413/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O hàng than nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của Công ty cổ phần Thuận Hải tại công văn số 1217/TH-TCHQ liên quan đến quy định nộp C/O tại công văn số 15203/BTC-TCHQ ngày 09/11/2017 đối với mặt hàng than. Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với lô hàng than từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan, người khai hải quan đã nộp C/O hợp lệ theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 1537/BTC-TCHQ ngày 29/12/2017 để chứng minh xuất xứ hàng hóa không thuộc diện cấm giao dịch theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cơ quan hải quan sau khi kiểm tra chấp nhận C/O, hàng hóa được lưu giữ tách biệt với các lô hàng khác và chịu sự giám sát của cơ quan hải quan theo quy định; khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu nhiều lần vào khu chế xuất, người khai hải quan không phải xuất trình lại C/O để chứng minh xuất xứ hàng hóa không thuộc diện cấm giao dịch theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Thuận Hải (Tầng 10, tòa nhà Vinamilk, số 10 Tân Trào, P. Tân Phú, Q7, Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 413/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 413/TCHQ-GSQL

251

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374021