• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4138/TCHQ-GSQL năm 2020 về mã HS đối với danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4138/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4138/TCHQ-GSQL
V/v mã HS đối với danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trong quá trình thực hiện Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc của doanh nghiệp về Bảng mã HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa phù hợp với Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính, xin trao đổi với quý Bộ nội dung cụ thể như sau:

Qua thực hiện rà soát sau khi nhận được ý kiến phản ánh, Tổng cục Hải quan còn thấy một số sai sót trong việc áp mã số mặt hàng trong phụ lục 13 Bảng mã HS đối với danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT , cụ thể:

Mã hàng

Tên hàng

Mô tả hàng hóa

12099190

Dưa chuột

Hạt dưa chuột để làm giống

12099990

Dưa hấu

Hạt dưa hấu để làm giống

12099990

Dưa lê

Hạt dưa lê để làm giống

12099990

Dưa hồng

Hạt dưa hồng để làm giống

12099190

Hạt bí để làm giống

12099990

Dưa lưới

Hạt dưa lưới để làm giống

12099990

Dưa vàng

Hạt dưa vàng để làm giống

Căn cứ phân loại: Theo Chú giải pháp lý 3 Chương 12 tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm Thông tư số 65/2017/TT-BTC thì:

“Theo mục đích của nhóm 12.09, hạt củ cải đường, hạt cây cỏ và hạt cây dạng cỏ khác, hạt cây hoa trang trí, hạt rau, hạt cây rừng, hạt cây ăn quả, hạt đậu tằm (tr hạt cây thuộc loài Vicia faba) hoặc hạt đậu lupin được coi là “hạt để gieo trồng”.

Tuy nhiên, nhóm 12.09 không áp dụng đối với những loại sau, cho dù dùng để gieo trồng:

... (d) Các sản phẩm thuộc các nhóm từ 12.01 đến 12.07 hay 12.11”

Nội dung nhóm 12.07 quy định: “Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh”.

Do các loại hạt dưa và hạt bí là hạt có dầu. Đối chiếu với nội dung chú giải pháp lý 3 nêu trên thì các mặt hàng hạt dưa, hạt bí được phân loại thuộc nhóm 12.07, dù chúng được dùng cho quá trình chiết xuất dầu hoặc cho các mục đích khác, kể cả để làm giống.

Mặt hàng Hạt giống dưa thuộc mã số 1207.70.00 “- Hạt dưa (melon seeds)” và mặt hàng Hạt bí dùng để gieo trồng thuộc mã số 1207.99.90. Mặt hàng không thuộc nhóm 12.09.

Các loại hạt giống rau khác (trừ nhóm hạt và quả có dầu từ nhóm 12.01 đến nhóm 12.07) thuộc mã số 1209.91.90.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát và chuẩn hóa lại Bảng mã số HS đối với danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT cho phù hợp và thống nhất với Thông tư số 65/2017/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để chỉ đạo);
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để chỉ đạo);
- Cục Kiểm định (để p/hợp);
- Cục Thuế XNK (để p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4138/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 19/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4138/TCHQ-GSQL

78

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452985