• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 414/GSQL-GQ3 năm 2014 về tạm nhập tái xuất linh kiện, phụ tùng phục vụ sửa chữa tàu biển do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 414/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 414/GSQL-GQ3
V/v tạm nhập tái xuất linh kiện, phụ tùng phục vụ sửa chữa tàu biển

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 898/HQHCM-GSQL ngày 21/3/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến trao đổi với Quý Cục như sau:

Tại công văn số 093/XNK-TMQT ngày 25/2/2014 của Quý Cục trả lời Công ty TNHH Dịch vụ & Đại lý Hàng Hải Cao Minh đã nêu căn cứ khoản 5, Điều 12 Nghị định số 187/2012/NĐ-CP để thực hiện thủ tục tạm nhập tái xuất trang thiết bị vô tuyến điện lắp đặt trên tàu biển. Tuy nhiên, đối với mặt hàng thiết bị vô tuyến điện, thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện là mặt hàng theo quy định phải có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông khi nhập khẩu. Do vậy, căn cứ khoản 2, Điều 12 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, đối với mặt hàng này cũng cần có giấy phép của Bộ Công Thương sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Để có cơ sở hướng dẫn Hải quan thực hiện thống nhất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan xin trao đổi lại và đề nghị Cục Xuất nhập khẩu có ý kiến trao đổi cụ thể với Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện việc cấp giấy phép cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục Viễn Thông-Bộ Thông tin và Truyền thông (để p/h);
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Điều 12. Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác
...
5. Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục tạm nhập, tái xuất đối với các trường hợp sau:

a) Tạm nhập, tái xuất linh kiện, phụ tùng tạm nhập không có hợp đồng để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài; linh kiện, phụ tùng tạm nhập để sửa chữa tàu biển, tàu bay theo hợp đồng ký giữa chủ tàu nước ngoài với nhà máy sửa chữa tại Việt Nam.

b) Tạm nhập, tái xuất phương tiện chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo phương thức quay vòng.

c) Tạm nhập, tái xuất dụng cụ biểu diễn, trang thiết bị tập luyện, thi đấu của các đoàn nghệ thuật; đoàn thi đấu, biểu diễn thể thao.

d) Tạm nhập, tái xuất máy móc, trang thiết bị, dụng cụ khám chữa bệnh của các tổ chức nước ngoài để khám, chữa bệnh tại Việt Nam vì mục đích nhân đạo.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 12. Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác
...
2. Việc tạm nhập, tái xuất các loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý bằng giấy phép thực hiện theo giấy phép của Bộ Công Thương sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 414/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 11/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 414/GSQL-GQ3

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226278