• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 414/TTCP-KHTCTH đôn đốc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài do Thanh tra Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 414/TTCP-KHTCTH
Bản Tiếng Việt

THANH TRA CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 414/TTCP-KHTCTH
V/v đôn đốc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Qua thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra chính phủ về việc rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã tác động tích cực đến tình hình và kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo đảm an ninh và trật tự xã hội. Đến cuối tháng 01/2013, 528 vụ việ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã được kiểm tra, rà soát. Đã có 301 vụ (chiếm 57%) được giải quyết dứt điểm và thống nhất phương án giải quyết; trong đó 107 vụ việc (chiếm 20,26%) đã được giải quyết dứt điểm. 194 vụ việc (chiếm 36,74%) đã thống nhất phương án giải quyết. Đang kiểm tra và hoàn thiện thủ tục 227 vụ việc để giải quyết dứt điểm (chiếm 43%). Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các bước tiếp theo, nhất là việc thực hiện quy trình dứt điểm các vụ việc còn chậm.Một số địa phương thực hiện chưa đúng quy trình theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Việc theo dõi, tổng hợp số liệu và báo cáo công tác thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP chưa đồng bộ, đầy đủ, kịp thời.

Để việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP , coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần phải được thực hiện một cách quyết liệt, kiên trì; bám sát Kế hoạch và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ để thực hiện, đảm bảo hết Quý I/2013 cơ bản dứt điểm 528 vụ việc đã được rà soát. trong đó đặc biệt lưu ý những vụ việc khiếu nại về đất đai theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tổ cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai, trong đó:

a, Đối với các vụ việc qua rà soát thấy vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật, đúng chính sách, có lý, có tình thì thực hiện đầy đủ các thủ tục tiếp theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại các văn bản số: 2695/TTCP-VP ngày 19/10/2012; 171/TTCP-VP ngày 18/01/2013 để ra thông báo chấm dứt thụ lý, giải quyết. Trường hợp công dân có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn thì trong điều kiện cho phép của địa phương thống nhất biện pháp hỗ trợ để công dân ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu nại.

b, Đối với các vụ việc qua ra soát thấy còn thiếu sót trong quá trình giải quyết thì phải khẩn trương, quyết tâm giải quyết lại theo tinh thần mạnh dạn sửa sai, sau đó công khai kết quả giải quyết nhằm chấm dứt vụ việc.

c, Đối với các vụ việc qua rà soát đã thống nhất phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, tích cực tham mưu giúp Chủ tịch UBND cấp tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tổ cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP về các cục theo dõi địa bàn thuộc Thanh tra Chính phủ trước ngày 29/3/2012 (Thứ sáu).

3. Các cục theo dõi địa bàn thuộc Thanh tra Chính phủ đẩy mạnh đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP , báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ (qua Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm trong Quý I/2013, đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện

 

 

TỔNG THANH TRA
Huỳnh Phong Tranh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 414/TTCP-KHTCTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ   Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Ngày ban hành: 28/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 414/TTCP-KHTCTH

419

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183283