• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 4143/BNN-KH hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 4143/BNN-KH
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4143/BNN-KH
V/v: Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Các chủ đầu tư.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 3522/BNN-KH Ngày 02/8/2013 về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013 và quản lý tạm ứng và thu hồi tạm ứng.

Ngày 20/8/2013, Bộ Tài chính văn bản số 11068/BTC-ĐT về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2013, kế hoạch ứng trước năm 2014, Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các chủ đầu tư:

- Hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định; đẩy nhanh công việc đấu thầu, tiến độ thi công công trình.

- Khi có khối lượng nghiệm thu để thanh toán, cần khẩn trương làm thủ tục hồ sơ thanh toán ngay với Kho bạc nhà nước, không để dồn khối lượng hoàn thành mới làm hồ sơ thanh toán; cần sớm đến Kho bạc nhà nước thanh toán vào các tháng 9,10,11 để không dồn khối lượng, hồ sơ thanh toán vào các tháng 12/2013 và tháng 1/2014.

- Các dự án không đủ điều kiện giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao, đề nghị gửi ngay báo cáo về Bộ (Vụ Kế hoạch), không chờ đến tháng 12 sẽ không đủ thời gian để điều chỉnh kế hoạch vốn.

(Văn bản trên của Bộ Tài chính được đăng tải trên trang website: http://vukehoach.mard.gov.vn).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các chủ đầu tư báo cáo Bộ để phối hợp xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Tổng cục TL, LN, TS;
- Cục QLXDCT;
- Vụ KH, TC;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
Nguyễn Thị Hồng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4143/BNN-KH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 09/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4143/BNN-KH

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206590