• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4157/BGTVT-CYT năm 2020 hướng dẫn bổ sung việc giãn cách đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 4157/BGTVT-CYT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4157/BGTVT-CYT
V/v Hướng dẫn bổ sung việc giãn cách đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Y tế GTVT;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Giao thông và xây dựng Lào Cai;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Báo Giao thông;
- Tạp chí GTVT.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày 29/4/2020; Căn cứ tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam hiện cơ bản được kiểm soát; Để tăng cường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân nhân dịp nghỉ lễ và vẫn đảm bảo hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID - 19 cho người điều khiển, tiếp viên, nhân viên phục vụ và hành khách khi tham gia giao thông trên phương tiện vận tải hành khách, Bộ GTVT hướng dẫn như sau:

1. Việc sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách trên phương tiện:

a) Thực hiện đúng theo chỉ đạo của Bộ GTVT tại Công văn số 4145/BGTVT-CYT ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ GTVT về việc hướng dẫn bổ sung các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông.

b) Sa đổi, bổ sung điểm b mục 2 Công văn số 4145/BGTVT-CYT như sau: “Không áp dụng đi với nhóm hành khách là thành viên trong cùng một gia đình, nhng người cùng nhóm hạn bè, đồng nghiệp, cùng cơ quan, doanh nghiệp, cùng nhóm du lịch hoặc cùng mã đặt chỗ trên chuyến bay.

Thời gian áp dụng kể từ 20 gi 00 ngày 29 tháng 4 năm 2020 cho đến khi có hướng dẫn mới.

2. Đ nghị Cục Hàng không Việt Nam yêu cu các Hãng hàng không thông báo đến hành khách khuyến khích check-in tại nhà để thuận lợi cho việc chủ động khai báo y tế điện tử trước khi đến sân bay nhm giảm thời gian chờ đợi làm th tục tại sân bay.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm phòng chng dịch Covid - 19: thực hiện khai báo y tế, luôn đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay bng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, hạn chế giao tiếp, ăn uống trên phương tiện, thường xuyên khử khuẩn các bề mặt...

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐQG phòng ch
ng dịch COVID-19;
- Bộ trưởng (
để b/c);
- Văn phòng Ch
ính phủ;
- Bộ
Y tế;
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Bộ;
- V
Vận tải;
-
Cổng TTĐT Bộ GTVT.
- Lưu VT, CYT (Thu3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Để đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải được an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID - 19 cho người điều khiển, tiếp viên, nhân viên phục vụ và hành khách khi tham gia giao thông trên phương tiện vận tải hành khách, tiếp theo Công văn số 4101/BGTVT-CYT ngày 28/4/2020 của Bộ GTVT hướng dẫn các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông, Bộ GTVT hướng dẫn bổ sung các nội dung sau:
...

2. Việc sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách trên phương tiện cách nhau một ghế hoặc đảm bảo cách nhau 01m:
...

b) Không áp dụng đối với nhóm hành khách là thành viên sống trong cùng một gia đình.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4157/BGTVT-CYT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4157/BGTVT-CYT

954

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441440