• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 416/UBND-TNMT năm 2016 xử lý vi phạm khai thác cát, hoạt động bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Tải về Công văn 416/UBND-TNMT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 416/UBND-TNMT
V/v xử lý vi phạm khai thác cát, hoạt động bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Sở Công Thương;
- Công an Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 22/BC- STNMT ngày 05/01/2016 về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác cát, hoạt động bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:.

1. Đối với hoạt động khai thác cát lòng sông trái phép:

1.1. Giao Công an Thành phố lập Kế hoạch triển khai trong toàn ngành công an của Thành phố để đấu tranh với hoạt động khai thác cát trái phép lòng sông. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm; ngoài phạt tiền, cần phải xử lý tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm. Chủ động phối hợp với công an tỉnh bạn để bắt giữ các đối tượng lợi dụng khu vực giáp ranh trên sông hút cát trái phép.

1.2. Giao Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác quản lý các phương tiện đường thủy hoạt động trên địa bàn; phối hợp với Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực II kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm hoạt động bến thủy nội địa trái phép; phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trong công tác quản lý, giám sát theo quy định đối với các nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên các tuyến sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội; thường xuyên kiểm tra hoạt động nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền của Thành phố.

2. Về xử lý hoạt động bãi chứa, trung chuyển VLXD trái phép:

2.1. UBND cấp huyện:

- Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm; giám sát không để cho phát sinh, tái vi phạm hoạt động bãi chứa, trung chuyển VLXD ven sông.

- Kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với toàn bộ các bãi chứa đang hoạt động trái phép trên địa bàn, yêu cầu các tổ chức cá nhân trong thời hạn nhất định phải tự giải tỏa VLXD trên bãi, nêu không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế theo thủ tục như đối với cưỡng chế giải phóng mặt bằng. Đối với bãi chứa vi phạm nhưng có vị trí phù hợp với quy hoạch được duyệt thì sau khi giải tỏa VLXD mới cho phép thực hiện thủ tục theo quy định để được thuê đất với nhà nước. Tổ chức, cá nhân nào tái vi phạm nhiều lần thì chuyển cơ quan pháp luật để xử lý.

- Kiên quyết xử lý trách nhiệm của tập thể và cá nhân để xảy ra tình trạng vi phạm trong sử dụng đất ven sông làm bãi chứa, trung chuyển VLXD kéo dài, theo đúng Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 14/01/2014 của UBND Thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn Thành phố.

- Một số đơn vị thực hiện xử lý vi phạm còn chậm, chưa quyết liệt (huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây, huyện Phúc Thọ, huyện Sóc Sơn, huyện Đông Anh, huyện Gia Lâm, quận Long Biên, quận Tây Hồ, quận Bắc Từ Liêm, huyện Ứng Hòa) UBND Thành phố yêu cầu khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố tại các Văn bản số 358/TB-VP ngày 27/11/2015 và 374/TB- VP ngày 22/12/2015. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện cụ thể của từng đơn vị cấp huyện, báo cáo UBND Thành phố vào ngày 30 hàng tháng.

2.2. Giao Sở Công thương: Kiểm tra và xử lý nghiêm việc kinh doanh tàng trữ cát đen không rõ nguồn gốc (cát do khai thác trái phép) của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động bãi chứa, trung chuyển VLXD ven sông.

2.3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền Luật Khoáng sản 2010 về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trong đó tập trung đấu giá khoáng sản cát bãi nổi lòng sông, đáp ứng nhu cầu cung cấp vật liệu xây dựng của Thành phố. Thường xuyên phối hợp với các ngành Công an, Giao thông Vận Tải, Nông nghiệp và PTNT và UBND các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động bãi chứa trung chuyển VLXD ven sông./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Các Quận ủy, huyện ủy, Thị ủy;
- CVP, các PCVP;
- TH, NN, XDGT, NC, TNMT;
- Lưu: VT, TNđ.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 416/UBND-TNMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 27/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 416/UBND-TNMT

2.543

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302439