• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4197/BQP-PC năm 2020 về đính chính Thông tư 121/2020/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành

Tải về Công văn 4197/BQP-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4197/BQP-PC
V/v đính chính văn bản

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Công an, KH & ĐT, NN & PTNT, LĐ-TB&XH, Giao thông Vận tải;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP.

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Trên cơ sở kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng ban hành trong năm 2020 do các cơ quan chuyên môn thực hiện, đã phát hiện Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành, do sơ xuất trong khâu đánh máy, Bộ Quốc phòng đính chính như sau:

Tại số thứ tự số 15 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 121/2020/TT-BQP đã viết là: “Thông tư liên tịch số 1323/1998/TTLT-BQP-BLĐTB&XH-BTC”.

Nay sửa lại là: “Thông tư liên tịch số 1232/1998/TTLT-BQP-BLĐTB&XH-BTC”./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đại tá Nguyễn Văn Chính

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4197/BQP-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng   Người ký: Nguyễn Văn Chính
Ngày ban hành: 10/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4197/BQP-PC

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458066