• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 420/GSQL-GQ1 năm 2019 về thủ tục xuất khẩu khoáng sản do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 420/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 420/GSQL-GQ1
V/v thủ tục xuất khẩu khoáng sản

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Hiệp hội khai thác và chế biến đá Bình Định
(Đ/c: Lô H
1, Đường Trung Tâm, KCN Phú Tài, TP. Quy Nhơn);
- Công ty CP đá ốp lát và xây dựng Hà Nội
(Đ/c: 150, Thanh Bình, Q. Hà Đông, Hà Nội).

Trả lời các công văn số 03-19/2018/HHĐBD-CV ngày 22/01/2019 của Hiệp hội khai thác và chế biến đá Bình Định và công văn đề ngày 18/1/2019 của Công ty CP đá ốp lát và xây dựng Hà Nội (đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu đá ốp lát và vật liệu xây dựng) về vướng mắc thực hiện thủ tục xuất khẩu khẩu khoáng sản, cụ thể đối với hướng dẫn cơ quan hải quan kiểm tra thực tế đối với tất cả các lô hàng khoáng sản xuất khẩu tại công văn số 6827/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2018 của Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Việc kiểm tra thực tế khoáng sản làm vật liệu xây dựng của cơ quan hải quan nhằm đảm bảo lô hàng xuất khẩu đáp ứng quy định về Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Do vậy, đề nghị Hiệp hội khai thác và chế biến đá Bình Định và Công ty CP đá ốp lát và xây dựng Hà Nội (đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu đá ốp lát và vật liệu xây dựng) hướng dẫn các doanh nghiệp thành viên phối hợp với cơ quan hải quan thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 6827/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2018.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 420/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 19/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 420/GSQL-GQ1

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407955