• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 4203/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc trước ngày 01/7/2014 do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 4203/QLD-ĐK
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4203/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc trước ngày 01/7/2014.

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn đề nghị s171/ĐK-DHT đề ngày 02/3/2018 của Công ty CPDP Hà Tây;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bDanh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK(
LA).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
ính kèm Công văn s: 4203/QLD-ĐK ngày 13/03/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ s sản xuất nguyên liệu

Địa ch cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Cymodo 200

VD-15408-11

29/12/2018

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Cefpodoxime proxetil

USP 38

Covalent Laboratories Private Limited

Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Medak Dist-502 296. Telangana, India

India

2

Epofluden

VD-15409-11

29/12/2018

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Paracetamol

BP 2016

Anqiu LuAn Pharmaceutical Co., Ltd

No.35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province, China.

China

3

Epofluden

VD-15409-11

29/12/2018

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Loratadine

USP 38

Vasudha Pharma Chem Limited

78/A, Vengal Rao Nagar, hyderabad - 38 Andhra Pradesh, India.

India

4

Epofluden

VD-15409-11

29/12/2018

Công ty c phần dược phẩm Hà Tây

Dextromethophan hydrobromide

USP 38

Wockhardt Limited.

Plot No. 138, GIDC Estate, Ankleshwar-393002, Dist. Bharuch, Gujarat, India.

India

5

Clovaszol

VD-14293-11

29/12/2018

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Clotrimazole

USP 36

Changzhou Yabang Pharmaceutical Co., Ltd

No.6, Liangchang East Road, Jintan City, Jiangsu Province, China

China

6

Tetracyclin

VD-14732-11

29/12/2018

Công ty cổ phần dược phẩmTây

Tetracycline hydrocloride

BP 2016

Ningxia Qiyuan Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 1 Qiyuan Street, Industrial Area, Wangyuan, Yinchuan Ningxia, China.

China

Danh mục này gm 01 trang, 06 khoản.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4203/QLD-ĐK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 13/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4203/QLD-ĐK

248

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377599