• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4208/VPCP-CN năm 2018 về tổ chức Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1 năm học 2018-2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4208/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4208/VPCP-CN
V/v tổ chức Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1 năm học 2018-2019

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Về đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại văn bản số 150/BC-UBQTGTQG ngày 27 tháng 4 năm 2018 về kế hoạch triển khai Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1 năm học 2018-2019 với chủ đề "Giữ trọn ước mơ", Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức buổi công bố Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1 năm học 2018-2019 như kế hoạch mà Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng tại văn bản nêu trên. Thời gian tổ chức sau ngày 15 tháng 6 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình;
- Các Bộ: GTVT, GDĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ:
TH, NC, KGVX, QHQT;
-
Lưu: VT, CN(2). pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4208/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 08/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4208/VPCP-CN

342

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381462