• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Vật tư nông nghiệp

 

Công văn 4216/BCT-TTTN năm 2018 về xây dựng Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 4216/BCT-TTTN
Bản Tiếng Việt

B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4216/BCT-TTTN
V/v xây dựng Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020” giai đoạn 2016-2020, ngày 27 tháng 11 năm 2015, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 12153/BCT-TTTN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trong đó có hướng dẫn việc “nghiên cứu, xây dựng, triển khai 02 mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp bao gồm: mô hình Doanh nghiệp/Liên hiệp Hợp tác xã - Hợp tác xã - Nông dân tại những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và mô hình Doanh nghiệp - Hộ kinh doanh - Nông dân tại những vùng sản xuất nông nghiệp không tập trung (sau đây gọi là mô hình)”. Để bảo đảm thực hiện mục tiêu đến năm 2020, 100% các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương xây dựng mô hình, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là tỉnh) cụ thể như sau:

1. Đối với các tỉnh đã xây dựng và thực hiện mô hình trong giai đoạn 2010-2015 và các tỉnh tự cân đối ngân sách theo ý kiến của Bộ Tài chính: Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Công Thương triển khai xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình cho các mặt hàng khác, nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách địa phương và huy động từ nguồn vốn xã hội hóa.

2. Đối với các tỉnh đã được hỗ trợ kinh phí triển khai xây dựng mô hình năm 2017:

- Những tỉnh đã triển khai xong trong năm 2017, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Công Thương duy trì và nhân rộng mô hình cho các mặt hàng khác, nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách địa phương và huy động từ nguồn vốn xã hội hóa.

- Đối với những tỉnh chưa triển khai xong trong năm 2017, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2018. Đồng thời cho phép Sở Công Thương gia hạn về mặt kinh phí hỗ trợ để triển khai trong năm 2018.

3. Đối với các tỉnh đề xuất triển khai trong năm 2018: Theo Bộ Tài chính (Công văn số 4820/BTC-NSNN ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính gửi Bộ Công Thương về kinh phí thực hiện xây dựng mô hình tiêu thụ nông sản năm 2018), kinh phí thực hiện Dự án được lồng ghép từ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Do vậy, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh phân bkinh phí từ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chỉ đạo Sở Công Thương là đơn vị chủ trì thực hiện xây dựng mô hình.

4. Đối với các tỉnh chưa triển khai xây dựng mô hình: nghiên cứu và đề xuất việc triển khai xây dựng mô hình gửi về địa chỉ: Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 6 năm 2018, mail; hongnt@moit.gov.vn, đt: 024.222.05.503 để kịp thời tổng hợp, đề xuất BTài chính phân bổ kinh phí triển khai trong năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Vụ NSNN);
- Văn phòng BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;
- Sở Công Thương các t
nh/thành phố;
- Lưu: VT, TTTN
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
ĐThắng Hải

 

TNG HỢP CÁC TỈNH TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TIÊU THỤ NÔNG SẢN VÀ CUNG ỨNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THEO QUYẾT ĐỊNH 23/QĐ-TTG

(Kèm theo Công văn số 4216/BCT-TTTN ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương)

STT

TÊN TỈNH

ĐÃ TRIN KHAI GIAI ĐOẠN 2010- 2015

TRIN KHAI NĂM 2017

TRIN KHAI NĂM 2018

CHƯA TRIỂN KHAI

TCÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG Đ TRIN KHAI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ĐB Sông Hồng

 

 

 

 

 

1

Hà Nội

 

 

 

 

X

2

Hải Phòng

 

 

 

 

X

3

Vĩnh Phúc

 

 

 

 

X

4

Bắc Ninh

 

 

 

 

X

5

Hải Dương

X

 

 

 

 

6

Hưng Yên

 

 

X

 

 

7

Hà Nam

 

 

 

X

 

8

Nam Định

X

 

 

 

 

9

Thái Bình

X

 

 

 

 

10

Ninh Bình

 

 

 

X

 

11

Quảng Ninh

 

 

 

 

X

Đông Bắc

 

 

 

 

 

12

Hà Giang

 

 

X

 

 

13

Cao Bằng

 

X

 

 

 

14

Lào Cai

X

 

 

 

 

15

Bắc Kạn

 

 

X

 

 

16

Lạng Sơn

 

 

 

X

 

17

Tuyên Quang

 

 

X

 

 

18

Yên Bái

 

X

 

 

 

19

Thái Nguyên

 

 

 

X

 

20

Phú Thọ

 

 

X

 

 

21

Bắc Giang

X

 

 

 

 

Tây Bắc

 

 

 

 

 

22

Lai Châu

 

 

 

X

 

23

Điện Biên

 

 

 

X

 

24

Sơn La

X

 

 

 

 

25

Hòa Bình

 

X

 

 

 

Bắc Trung Bộ

 

 

 

 

 

26

Thanh Hóa

X

 

 

 

 

27

Nghệ An

 

X

 

 

 

28

Hà Tĩnh

 

X

 

 

 

29

Quảng Bình

 

 

X

 

 

30

Quảng Trị

 

 

 

X

 

31

Thừa Thiên Huế

 

X

 

 

 

DH Nam Trung Bộ

 

 

 

 

 

32

Đà Nng

 

 

 

 

X

33

Quảng Nam

 

X

 

 

 

34

Quảng Ngãi

 

 

 

X

 

35

Bình Định

 

X

 

 

 

36

Phú Yên

 

 

X

 

 

37

Khánh Hòa

 

 

 

 

X

Tây Nguyên

 

 

 

 

 

38

Kon Tum

 

 

X

 

 

39

Gia Lai

 

 

 

X

 

40

Đắk Lắk

 

 

X

 

 

41

Đắk Nông

 

 

X

 

 

42

Lâm Đồng

X

 

 

 

 

Đông Nam Bộ

 

 

 

 

 

43

TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

X

44

Ninh Thuận

 

 

 

X

 

45

Bình Phước

 

X

 

 

 

46

Tây Ninh

 

 

 

X

 

47

Bình Dương

 

 

 

 

X

48

Đồng Nai

 

 

 

 

X

49

Bình Thuận

X

 

 

 

 

50

Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

 

 

X

ĐB Sông Cửu Long

 

 

 

 

 

51

Long An

 

 

 

X

 

52

Đồng Tháp

X

 

 

 

 

53

An Giang

X

 

 

 

 

54

Tiền Giang

X

 

 

 

 

55

Hậu Giang

 

 

 

X

 

56

Vĩnh Long

 

 

X

 

 

57

Bến Tre

 

 

 

X

 

58

Kiên Giang

 

 

 

X

 

59

Cần Thơ

 

 

 

 

X

60

Trà Vinh

 

X

 

 

 

61

Sóc Trăng

 

 

X

 

 

62

Bạc Liêu

 

 

 

X

 

63

Cà Mau

 

 

 

X

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4216/BCT-TTTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 29/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4216/BCT-TTTN

291

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
386401