• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế


Văn bản pháp luật về Chính sách thuế

Văn bản pháp luật về Luật thuế thu nhập cá nhân

 

Công văn 4217/TCT-DNNCN năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản bồi thường cho người lao động do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4217/TCT-DNNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4217/TCT-DNNCN
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH HEMPEL Việt Nam
(Địa chỉ: tầng 15, Tòa nhà Sài Gòn Tower, 29 Lê Duẩn Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - MST: 3700704208)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 08/2020/HPVN của Công ty TNHH Hempel Việt Nam đề nghị hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản bồi thường cho người lao động. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã có công văn 835/CT-TTHT ngày 07/2/2020 hướng dẫn cho Công ty.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc gì đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế địa phương quản lý trực tiếp Công ty để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Hempel Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- CT tỉnh Đồng Nai;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV&HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4217/TCT-DNNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Duy Minh
Ngày ban hành: 06/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4217/TCT-DNNCN

367

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
455068