• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về An toàn thông tin mạng


 

Công văn 4218/BTTTT-CATTT về đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Công văn 4218/BTTTT-CATTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4218/BTTTT-CATTT
V/v đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các
tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Cục An toàn thông tin phối hợp với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng định kỳ, hàng năm. Đây là hoạt động hết sức quan trọng, được thực hiện nhằm đánh giá tổng quát về nhận thức và tình hình triển khai các chính sách và giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý cơ quan tổ chức thu thập và cung cấp số liệu theo mẫu phiếu và tài liệu hướng dẫn kèm theo (bản mềm có tại địa chỉ https://index.ais.gov.vn).

Để thuận tiện cho việc gửi nhận và tổng hợp số liệu, phiếu báo cáo được ưu tiên gửi bản điện tử có chữ ký số về địa chỉ email tthtqt@ais.gov.vn hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) theo địa chỉ trên Trục liên thông văn bản quốc gia trước ngày 20/11/2020.

Thông tin liên hệ chi tiết: Ông Đinh Văn Kết, Cục An toàn thông tin: Số điện thoại: 0917120489; Thư điện tử: dvket@mic.gov.vn.

Trân trọng cám ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn;
- Đơn vị chuyên trách C
NTT/ATTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA);
- Lưu: VT, CATTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4218/BTTTT-CATTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4218/BTTTT-CATTT

323

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456350