• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Công văn 4238/BHXH-THU năm 2014 về thu bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 4238/BHXH-THU
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4238/BHXH-THU
V/v Thu BHYT hộ gia đình năm 2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn (Đại lý thu BHYT);
- Đại lý thu BHYT thuộc hệ thống Bưu Điện.

 

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm Y tế (Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015) và các văn bản hướng dẫn (Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Liên Bộ Y tế - Tài Chính);

Trong khi chờ Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể việc thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 22, Thông tư Liên tịch s 41/2014/TTLT-BYT-BTC ; Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo tạm thời việc thu BHYT đối với hộ gia đình trên địa bàn thành ph như sau:

Về việc gia hạn thẻ, đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình (từ năm 2014 trở về trước là đối tượng tự nguyện tham gia BHYT) từ ngày 01/01/2015:

1/ Các trường hợp đang tham gia BHYT theo hộ gia đình năm 2014, thẻ BHYT hết hạn sử dụng vào 31/12/2014, đã lập thủ tục gia hạn thẻ, đóng tin, và các đại lý đã lập thủ tục chuyển BHXH quận huyện trong tháng 12/2014: BHXH quận huyện thực hiện in và chuyển thẻ cho đại lý theo quy định trước đây.

2/ Các trường hợp đang tham gia BHXH theo hộ gia đình năm 2014, thẻ BHYT hết hạn sử dụng từ 31/01/2015 trở đi và các trường hợp mới bt đu tham gia BHYT theo hộ gia đình từ 01/01/2015, các đại lý tạm thời chưa thu tin, chưa nhận thủ tục đăng ký tham gia cho đến khi có hướng dn của BHXH Việt Nam (dự kiến ban hành trong tháng 01/2015).

Về quy định pháp lý tham gia BHYT theo hộ gia đình từ 01/01/2015:

Đề nghị đại lý thu BHYT thông báo để người tham gia BHYT theo hộ gia đình hiểu rõ quy định pháp lý và chuẩn bị trước các hồ sơ làm cơ sở tham gia BHYT theo hộ gia đình từ 01/01/2015 theo quy định pháp luật BHYT đã điều chỉnh là 100% thành viên hộ gia đình bắt buộc phải tham gia, cụ thể như sau:

a) Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu (trừ đối tượng quy định theo Luật BHYT thuộc đối tượng đã tham gia BHYT theo các nhóm khác và người đã khai báo tạm vắng).

b) Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú (trừ đối tượng quy định theo Luật BHYT thuộc đối tượng đã tham gia BHYT theo các nhóm khác).

Ví dụ: Gia đình ông B có 05 người có tên trong sổ hộ khẩu, trong đó có 01 người hưởng lương hưu, 01 người là công chức; ngoài ra, có 01 người ở địa phương khác đến đăng ký tạm trú. Số người tham gia BHYT theo hộ gia đình ông B là 04 người (gồm 03 người có tên trong sổ hộ khẩu và 01 người tạm trú chưa tham gia BHYT ở các nhóm khác).

Đề nghị các đại lý thu BHYT trên địa bàn Thành phố thông báo cho người tham gia BHYT theo hộ gia đình rõ và thực hiện theo nội dung thông báo này cho đến khi có hướng dẫn mới./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Lưu VT, P.THU (M).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4238/BHXH-THU   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 29/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4238/BHXH-THU

287

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263221