• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Khu công nghiệp khu chế xuất và khu kinh tế

 

Công văn 424/GSQL-GQ2 năm 2019 hướng dẫn thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 424/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC
GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 424/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Getac Precision Technology VN
(Lô L1-2-3-5-6-7, KCN Quế Võ, Bắc Ninh)

Phúc đáp công văn số GT-2401/2 ngày 24/01/2019 của Công ty TNHH Getac Precision Technology VN hỏi về vướng mắc đối với thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 830/TCHQ-GSQL ngày 01/02/2019 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng có thu phí và gia công giản đơn (gửi kèm). Đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại công văn số 830/TCHQ-GSQL nêu trên và thực tế hoạt động thương mại của Công ty đ thực hiện.

Trường hợp thực hiện theo hoạt động gia công, Công ty thực hiện áp dụng loại hình nhập E11, xuất E42 và các quy định theo pháp luật hiện hành.

Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến để Công ty biết và thực hiện. Trường hợp có phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 424/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 19/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 424/GSQL-GQ2

282

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407928