• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 4252/TCT-CS năm 2017 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng của hóa đơn tiền điện có thiếu sót về thông tin của người mua do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4252/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4252/TCT-CS
V/v hóa đơn.

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng.

Trả lời công văn số 505/CT-TTr ngày 17/05/2017 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về việc khu trừ thuế GTGT của hóa đơn tiền điện có thiếu sót về thông tin của người mua, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 4 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá phí lệ phí, hóa đơn;

Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng trường hợp Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng đã thanh tra thuế tại Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hy-Xí nghiệp In và Bao bì Duy Nhật, thời kỳ thanh tra từ năm 2013 đến 2015; đối với các hóa đơn tin điện mua vào của Chi nhánh do Điện lực thành ph Sóc Trăng phát hành có thiếu sót về thông tin của người mua (việc mua bán điện đã thể hiện rõ trong hợp đồng ký giữa hai bên và có đầy đủ thông tin về mã số thuế, địa chỉ cụ thể, mã khách hàng dùng điện là Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hy-Xí nghiệp In và Bao bì Duy Nhật) và hai bên có biên bản xác nhận sai sót, Điện lực thành phố Sóc Trăng đã kê khai thuế đầy đủ các hóa đơn đã xut cho Chi nhánh thì Tổng cục Thuế thng nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 505/CT-TTr ngày 17/05/2017.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, DNL-TCT;
- Website TCT;
- Lưu
: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4252/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 20/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4252/TCT-CS

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362403