• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4260/VPCP-KTTH năm 2014 về việc sửa đổi Nghị định 45/2007/NĐ-CP làm rõ khái niệm “bảo hiểm bảo lãnh” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4260/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4260/VPCP-KTTH
V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 6668/BTC-QLBH ngày 21 tháng 5 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính cân nhắc bổ sung quy định trong dự thảo Nghị định để làm rõ khái niệm “bảo hiểm bảo lãnh”.

Vàn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng; TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4260/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 11/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4260/VPCP-KTTH

245

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234949